CeMR

Centrum medicínské rehabilitace
Nejen když Vás bolí záda...

AKTUÁLNĚ

Dovolena 1.7 - 6.7.2020, ošetření po telefonickém objednání

Bolí Vás záda?

Léčíme vše, co vyžaduje rehabilitaci, tedy pohybovou a fyzikální léčbu, ale jen tam, kde je předpoklad zlepšení stavu ambulantní rehabilitací. Ve vhodných případech doporučujeme léčbu v Rehabilitačních ústavech a lázních.

Kostelec nad Černými lesy

je vzdálen od Prahy 31 km směrem na Kolín. Kutnohorská ulice je jedinou ulicí odbočující z náměstí, po cca 200 metrech se nachází na pravé straně ulice ordinace, nad dveřmi je nápis REHABILITACE.

Ordinační hodiny

PoZAVŘENO
Út8:00 - 18:00
St8:00 - 14:00
Čt8:00 - 18:00
8:00 - 14:00

Kde nás najdete

Kutnohorská 46/379
Kostelec nad Černými Lesy
281 63
okres Praha-východ
Mapa

Veřejná doprava

Jezdí k nám autobusy PID číslo 381 a 387 z Prahy metro "C" Háje. Pro výstup využijte zastávku "Kostelec-náměstí" nebo "Kostelec-sanatorium"

Pravidla a postupy

Každý kde chce být u nás léčen, musí být vyšetřen naším rehabiitačním lékařem, abychom mohli uplatnit léčbu podle našich zkušeností a možností.

Příjemné prostředí

Naše čekárna je vybavena podlahovým topením. V našem zařízení se pacienti pohybují přezutí. Před domem je parkoviště pro auta pacientů.

Pojišťovny

Seznam pojišťoven se kterými má naše pracoviště uzavřenou smlouvu.
Pacienti jichých pojišťoven budou ošetřeni za poplatek.Vedoucí týmů

Doc. MUDr Vladimír Kříž

pracoval přes 20 let v Rehabilitačním ústavu Kladruby jako lékař (1963-1967) a jako primář ortopedického oddělení i jako ředitel ústavu (1973-1990). 5 let pracoval jako tělovýchovný lékař v Ústavu tělovýchovného lékařství v Praze (1967-1973) a jako učitel Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze. 1 rok učil rehabilitaci na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze (1990-1), kde též obhájil docenturu z rehabilitace. Pracoval i v Hamzově dětské rehabilitační léčebně v Luži-Košumberku a na dětské rehabilitaci v nemocnici v Kostelci n.Č.lesy (1991-1993). Má atestaci z tělovýchovného lékařství a fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. V obou oborech je licencovaným školitelem lékařů. Absolvoval řadu odborných kurzů, v tom i dlouhodobý kurz manuální medicíny i prof. Lewita a doc.Rychlíkové. Přednáší na odborných sjezdech v ČR i zahraničí, napsal přes 150 odborných článků a 1 knihu (Rehabilitace a její uplatnění po úrazech a operacích, 332 str.) Byl po 40 let volen svými kolegy do výboru odborné Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (SRFM) České lékařské společnosti J.E.Purkyně, zpočátku se střídal ve vedení společnosti se svým učitelem prof. Vladimírem Jandou. Je předsedou oborové komise RFM České lékařské komory. Je členem redakční rady časopisů Rehabilitácia (Bratislava) a Pohybové ústrojí (Praha). Od r. 1993 pracuje jako soukromý rehabilitační lékař v Kostelci n.Č.lesy ve vlastním ambulantním rehabilitačním zařízení CeMR - Centrum léčebné rehabilitace, které vybudovali a stále vylepšují s manželkou Miroslavou (rehabilitační pracovnice, ergoterapeutka) a dcerou Veronikou (fyzioterapeutka). Na pracovišti CeMR se školí lékaři, připravující se k atestaci z Rehabilitační a fyzikální medicíny i atestovaní lékaři, kteří se chtějí zdokonalit ve svém oboru.

Mgr. et Bc. Veronika Malát Majerová, DiS

vedoucí fyzioterapeutka, dcera doc. Kříže, je jednatelkou pracoviště, které se oficiálně nazývá Doc. MUDr. Vladimír Kříž s.r.o. Pracovala v Rehabilitačním ústavu Kladruby 1,5 roku, v Monádě Praha 1,5 roku a na našem pracovišti je od roku 2001. Absolvovala řadu odborných kurzů a stáží. Podílí se na přednáškové a publikační činnosti otce i na těchto akcích vlastních. Je i sportovní a kondiční specialista.

Pracoviště

Personální obsazení

Na pracovišti pracuje současně rehabilitační lékař s rehabilitačními pracovníky a fyzioterapeuty. Vzájemně konsultují své diagnostické i léčebné postupy a doplňují se při zahájení i v průběhu léčby. Rehabilitační lékař má kurz a dlouholeté zkušenosti s uvolňováním blokád páteře manipulacemi i mobilizacemi (chiropraxe), kurzy pro léčbu poruch páteře a kloubů absolvovali i fyzioterapeuti. Ti mají i kurzy ve fyzikální terapii a v různých cvičebních postupech. Veškerou léčbu na tomto pracovišti předepisuje lékař pracoviště.Přístrojové vybavení

Léčebné postupy

Nejvíce pacientů přichází S POTÍŽEMI S PÁTEŘÍ

Při poruchách v oblasti krční páteře nemusí bolet krční páteř, jediným příznakem mohou být závratě, bolesti hlavy, hučení v uších či pocit na zvracení, mohou jen brnět či otékat prsty na rukou, kde mùže být i porucha jemné citlivosti a uchopování drobných předmětů. Poruchy krční páteře se mohou podílet i na bolestech v zápěstí, v lokti a rameni. Při poruchách v oblasti hrudní páteře jsou bolesti nejčastěji mezi lopatkami, mohou ale i vystřelovat podél žeber dopředu na hrudník, mohou být i bolestivé úpony na hrudní kosti. Časté jsou souèasné blokády žeber. Při ztrátě pružnosti hrudní páteře je přetìžována bederní páteř, takže se poruchy hrudní páteře mohou projevovat jen bolesti v kříži. Při poruchách v bederní páteři jsou nejčastěji bolesti v kříži, mùže docházet i ke dráždění nervů pro dolní končetiny, kam mùže vyzařovat bolest, brnění, poruch citlivosti kùže či síly svalové. Často je porucha na více místech páteře a proto je u každého pacienta třeba vyšetřit celou páteř a také ji celou léčit. (Častou chybou je , že je léčena jen oblast, která bolí.) Naše léčba spočívá v úpravě pohyblivosti páteře (např. uvolňováním blokád), v úpravě napětí a činnosti svalù zpevňujících páteř nebo pohybujících s ní, v odstraňováním bolestivých míst, ve zlepšování výživy drhnoucích meziobratlových kloubù, v instruktážích cvičení a celkového pohybového režimu.

Samozřejmě léčím i pacienty po úrazech, operacích, s opotřebenými klouby (artrózy), s vadným držením těla a dalšími poruchami pohybového aparátu (kostí, kloubů, svalů, šlach, úponů, vazů) KAŽDÝ KDO CHCE BÝT U NÁS LÉČEN, MUSÍ BÝT VYŠETŘEN NAŠÍM REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM, abychom mohli uplatnit léčbu podle našich zkušeností a možností.

Ceník

Platby pouze v hotovosti pro pacienty bez doporučení od lékaře.
Děti do 15-ti let sleva 50% na všechny služby.Kontakt

REHABILITACE
Doc. MUDR. Vladimír Kříž s r.o.
Kutnohorská 46/379
281 63 Kostelec nad Černými Lesy
+420 321 679 950
+420 739 305 913